Διαθέτουμε ιδίοκτητες εγκαταστάσεις εμβαδού 2.000 τ.μ εργαστηριακών πιστοποιημένων  κατα HACCP en ISO 90001, ISO14001, ISO18001, ISO22000:2005 και εφαρμόζουμε με αυστηρότητα όλους τους κανόνες υγιεινής τροφίμων  καθ’όλη τη διάρκεια της παραγωγής.