Το πελατολόγιο μας

Έχουμε τη χαρά και το προνόμιο να έχουμε εξυπηρετήσει για 25 συναπτά έτη ενα μεγάλο πλήθος οικογενειών που μας εμπιστεύτηκαν τις ιδιοτικές τους στιγμές και έχουμε επίσης εξυπηρετήσει ενα ευρύ φάσμα διεθνών και ελληνικών οργανισμών και ενα μεγάλο πλήθος εταιριών οι οποίες μας έχουν εμπιτευτεί τα συνέδρια τους...
είναι μόνο μερικοί απο τους οργανισμούς που έχουμε εξυπηρετίσει